Termometry iXellence®

Wyrób medyczny – pomiaru temperatury ciała na czole w sposób bezkontaktowy i powierzchni. iXellence® TEMP TriColor to szybki i dokładny termometr umożliwiający wykonanie bezinwazyjnego pomiaru w czasie zaledwie 1 sekundy. Zmierzymy nim temperaturę ciała wszystkich członków rodziny, a także powierzchni (np.: wody do kąpieli czy posiłku).

Wyrób medyczny – pomiar temperatury ciała na czole w sposób bezkontaktowy, temperatury otoczenia oraz powierzchni. iXellence® TEMP IT to innowacyjny termometr bezdotykowy wykorzystujący technologię Bluetooth dając możliwość transmisji i przechowywania danych.